Sosztakovics 7. (Leningrád) szimfóniája hallható
Fél az Ország a YouTube-on!
Országos Varázsló a YouTube-on!

Követi az éj a nappalt,
Látható a láthatatlant,
Hangorkán a csend szavát,
Minden ember önmagát
(T.DénesT.)

A mai magyar EMBER TRAGÉDIÁJA

Kiáltvány!

Bár teljesen egyetértek a közismert bölcs aforizmával, mely szerint "Van kis hazugság, nagy hazugság és statisztika", most inkább alkalmazzuk szerényen csak a mai magyar orbáni politikára: "Van kis hazugság, nagy hazugság és politika".

Országunkban valami hatalmas és mégis (még mindig!) láthatatlan érdek miatt nyomorodnak össze a semmit sem sejtő (valóban?), ártatlan tömegek. Napjaink magyar valóságának minden percében rejtett, ám életünk, emberi kapcsolataink legmélyéig hatoló háború dúl. Ahogy a sötétben tapogatódzó ember csak félénken, alig-alig érzékeli a valóságot, úgy lépdelünk félve a láthatatlan lövészárkok felett, és az orbáni média torz hangszóróin át halljuk a süvítő gondolatlövedékeket. A rejtett aknák (reklámok, óriásplakátok, propagandagépezet, stb.) ártatlan emberek milliói fejében robbannak fel, miközben észrevétlenül, marionett bábukként válnak a hatalom manipulációinak áldozataivá.

- EZ NEM a ma már ironikusan emlegetett "ember ember által való kizsákmányolása", ITT MÁR arra sincs módja emberek millióinak, hogy munkaerejüket bocsássák áruba (kényszerből sem!), hiszen NEM CSAK a munkahelyek, de maga a munka is (el)fogyóban van!
- ITT MÁR csak az ÉHBÉRÉRT dolgozó emberek millióinak embersége tartja a hátán az oktatást, az egészségügyet és óvja a teljes kipusztulástól az idős, munkában megfáradt generációkat.
- ITT MÁR csak arra van joga emberek millióinak, hogy eltűrjék azokat, akik a "nép nevében", "Magyarország nevében", "nemzeti zászlóba takaródzva", valamely vélt felsőbbrendűség birtokában megtapossák és megalázzák az emberi jogokat.
- ITT MÁR az "ember ember által való manipulálása" folyik, egy szűk hatalmi elit játéka, amely emberek millióit tekinti marionett bábuknak és csak arra használja fel hatalmát, hogy a bábukat mozgató szálak a markában maradjanak!

A mai magyar EMBER TRAGÉDIÁJA az a forgatókönyv, ami már nyolcvan éve elkészült, … "az alkotó már régen pihen", egész Európa csupán a történelemkönyvek tragikus mellékleteként igyekszik megőrizni a jövendő generációk számára, miközben Magyarországon szinte változtatás nélkül felújítják, és újrajátszák e forgatókönyv alapján készült "filmet". Sőt, ennél sokkal súlyosabb a helyzet, mert ezt a filmet nem a mozikban játszák, … EZ a MAI MAGYAR VALÓSÁG!

Hitler alaptézisén, mely szerint "A nagy tömeg vak és ostoba." és propaganda miniszterének ördögi cinizmussal hirdetett sémáján már túl vagyunk, hiszen az orbáni kormánypolitika napi gyakorlatává vált: "A jó kormányzatnak jó propagandát kell csinálni. A jó kormányzat propaganda nélkül éppúgy nem létezhet, mint jó propaganda jó kormányzat nélkül." (Joseph Goebbels)

Orbánisztánban már nem csak propaganda miniszter és propaganda minisztérium van, hanem maga a kormány, és az emberek millióinak pénzéből élősködő újfideszes arisztokrácia mossa emberek millióinak agyába, az állami média és propagandagyárak hűséges közreműködésével, hogy


A mai magyar valóságot MÁR a FÉLELEM itatja át!

Mégis mondjuk ki bátran (hiszen a valóság kimondásához ITT MA BÁTORSÁG KELL), hogy ez a mai magyar társadalmi forma a DEMOKRÁCIA GÖRBETÜKRE, kegyetlen humoreszk. De Karinthy Frigyes óta tudjuk, hogy "humorban nem ismerünk tréfát", főleg ÚGY NEM, ha egy cinikus vigyorral kacagó új arisztokrácia nevet a KÖNNYEIT NYELŐ TÖMEGEKEN!

Ez a mai magyar MAFFIA DEMOKRÁCIA!

Primitív hatalmi elven működő ("mutyi") kiegyezések emberek millióinak feje felett, az emberek kisemmizése árán. Hangos népbutítás (propaganda), rejtett klientúra rendszer, megalázó történelemhamisítás és öntelt, köldöknéző, hatalomittas politikusok, akik csak a saját jövőjükkel vannak elfoglalva. Ha nem így lenne, már régen feltették volna, a társadalmunk jelene és jövője szempontjából alapvető kérdéseket:

- Ki beszél? … Ki cselekszik? … Ki dönt? … Kinek a nevében?
- Ki képviseli a "nemzetet" határon innen és túl?
- Ki, … kinek a nevében hoz visszamenőleges, majd a jelen és jövő generációinak életére kiható törvényeket?
- Kik azok, akik több ezer év után, új aritmetikát vezettek be, amely szerint a 2014-es választások óta már 44%=2/3=100% , azaz a kormányzó párt maga a nemzet ?
- Kik azok, akik "unortodox magyar gazdaság és demokrácia" álnéven a hitleri totális hatalom forgatókönyvét valósítják meg, amelynek egyik alaptézise:
"Csak a fanatizált tömeg irányítható." (Hitler)

A fel nem tett kérdésekre nem születhetnek (jó) válaszok sem. De a kormányzó hatalomnak nincs is rá szüksége,
hiszen működésének kipróbált és sikeres forgatókönyvét, az egész Európában már régen elhunytnak hitt
Joseph Goebbels (Hitler propaganda minisztere) írta:
"Az emberek általában sokkal primitívebben értékelik a dolgokat, mint hinnők. A propaganda, épp ezért legyen végletesen egyszerű és folytonosan ismétlődő. Hosszabb távon az a rábeszélő győz, akinek sikerül kifejeznie a problémát a legközönségesebb szavakkal, és akinek van mersze örökké hajtogatni ezeket a szavakat…"
(Goebbels)

… azaz, ha egy hazugságot számtalanszor elismételnek, és azt megfelelő odaadással, és módszeresen teszik, akkor az emberek, azt igazságként fogják fel! (Hát még, ha sok-sok hazugsággal teszik ezt.)

MAgyarország (Orbánia), 2010-2018 ... ????----T.Dénes Tamás

"Mert nincs oly vezér,
kinek hatalma lenne annyi,
hogy õ mondja meg,
kié a múlt …
és kinek lehet itt VANni!"
(T.D.T.:
Fél az ORSZÁG! )