A METRONOM a viktatúra bukásának egyre gyorsuló idejét jelzi
Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!

Mintha éber kómában élne NÉPEM!

Letûnt korokba bújva él népem
… "nemzetinek" vallott fele.
Felmenõk sérült emlékeibõl áll össze
… õseink hányatott élete.

Vajon a ma társadalmát írja le,
hogy mi történik velem?
Vajon így szüli meg a múltat és a mát,
a politika által átírt történelem?

A múlt elrontott világa,
nem az én szégyenem!
Apáink gyarlóságait,
mondjátok miért én cipelem?
Mit vétettem én,
hogy nap-nap után mindég itt van velem?!

Talán, mert a múlt tanulságából lesz …
az egyre élhetõbb jelen!

Mintha éber kómában élne népem,
Nem tudni alszik-e,
vagy egyre csak álmodik éberen?!

Míg egy (O)csmány (V)ezér
hatalmi táncát járja a Várba',
Milliók életén tapos,
s temérdek szülõ marad árva, …

Mert e gyûlöletrugóra járó MAgyarország
már nem gyermekeink hazája!

Az orbáni pávatánc
hamis zenéjét hallja Európa!
Csak népem nem hallja,
hogy gyûlöletrugóra jár,
ketyeg a MAgyar óra?!

És kegyetlen múlik a jelen idõ,
amit százéves múltból csalt elõ,
eme (O)csmány (V)iktátor,
kinek a hatalom elvette kevés eszét, …

Ki csak akkor bátor,
ha ti félTEK,
ha alattvalóvá teszi a NÉPET,
hogy ne hallja
a szabad GONDOLAT neszét!


--Orbánia (MAgyarország), 2019, május ... ???!!! -(T.Dénes T. )