Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!

Bûnözõ lett a HAJLÉKTALAN! (orbániában)

 

Hej! orbán vezír magához rendelé,
s jõ sebesen a jó talpnyaló rogán, …
Kezében iPad nem papír,
melyre jegyzetelni bír,
engedelmesség okán.

"Aztán, jegyezd mit mondok Tónikám,
mert nem ismétlem meg magam!
Konvojom ha jõ, …
ne legyen az utcán hajléktalan!"

Jól megtömött zsebébõl szotyit vesz elõ,
köpés elõtt nagyot nyel õ,
s ocsmány vezír
mocskos száján gyûlölet nyelvét kidugja.
Ajtó alatt kúszik ki rogán,
hogy mit kell tennie … már régen tudja.

Lendületbe jõ hát az államgépezet (a randa),
rogánnak a legszebb élvezet,
a milliárd forintos drága propaganda.

És óriásplakát készül,
harsogva zeng a médiába',
"Ha hajléktalan vagy, üldözni kell!
Ez minden tiszta ember vágya!"

Koszos bûnözõ lett hát a hajléktalan,
Ki szatyrát markolja fázva, …
Majd bilincsbe verve üldögél,
egy bírósági (külön) szobába.

"Tetszik tudni, ...
Nem értem kérem, mért vagyok itt?
Talán enni adnak majd nekem?"
Szól a hajléktalan halkan az üres szobában,
által a néma videó rendszeren.

A bíró válaszol onnan a túlsó szobából:
"A törvény által megbüntethetem,
ha nem tûnik el tüstént az utcáról."

Legott a "védelem" közbeszólva kérdez:
"A törvény szerint szó lehet
húszezer forintnyi pénzbírságról?"

A bíró:
"A vádlottnak joga van … a döntéshez."

Na persze, ...
a törvény sürgõsséggel ment át a Parlamenten.
Így ma már érvénybe van,
kiváltképpen Pesten!

Reszkessen mind, ki hajléktalan!
Mert legfõbb a tiszta utca képe,
a régivágású keresztényi szeretet
... õsi szent nevébe'!


Orbánia (MAgyarország), 2018, ... ??? --------
(T.Dénes T. )