Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!

HajléktalanOK rendõrségi kísérettel?! (orbániában)

 

Kigyúrt rendõrök a hajléktalanok ellen!
... avagy
"SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK"?!

Tagbaszakadt "kisrendõrök" csoportosan (2-4 fõ) intézkednek egy-egy védtelen hajléktalan ellen. Mindezt (nyilván) felsõbb parancsra teszik. A felsõbb parancsot pedig azok a parancsnokok adják ki, akik gondolkodás nélkül hajtják végre a kormányelõterjesztésre a fideszes parlamenti szavazógépek által megszavazott EMBERTELEN "hajléktalan törvényt".

FEL KELL HÍVNI a kis -és nagyrendõrök FIGYELMÉT
a saját jelszavukra, mely szerint: "Szolgálunk és védünk"!
(De KIKET? ... egy emberi társadalomban a NÉPET!)

FEL KELL HÍVNI a kis -és nagyrendõrök FIGYELMÉT
továbbá a következõkre:
... A Rendõrségi törvényben foglaltatik, hogy a parancsot bizonyos esetekben meg lehet tagadni!

A RENDÕR MAGATARTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:
A parancs végrehajtásának kötelezettsége nem feltétlen és nem korlátlan. Meg kell tagadni a parancs végrehajtását, ha annak teljesítésével a végrehajtó bûncselekményt valósítana meg. A parancs megtagadásának további kötelezettségét fogalmazza meg a Rendõrségi törvény, mivel meghatározza, hogy a rendõr nem alkalmazhat kínzást, kényszervallatást, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot, és az erre vonatkozó parancsot köteles megtagadni.

... A bilincs használat feltételei pedig egy szerencsétlen hajléktalan esetében egyáltalán nem állnak fenn!
32. BILINCS alkalmazása
41. § (1) A bilincs alkalmazása kizárólag az Rtv. 48. §-ában meghatározott esetekben, a kényszerítõ eszköz alkalmazásának az Rtv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményei teljesülése esetén, különösen azzal szemben indokolt,
a) aki erõszakos, garázda magatartást tanúsít, és ennek abbahagyására testi kényszerrel nem késztethetõ,
b) aki az intézkedõ rendõrt, annak segítõjét, valamint az intézkedésben közremûködõt megtámadja,
c) akinek az elfogására bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt került sor, és szökése bilincs alkalmazása nélkül nem akadályozható meg,
d) akinek a jogszerû intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhetõ meg,
e) aki önkárosító magatartást tanúsít vagy ilyen magatartás tanúsításával fenyeget,
f) akinek fogvatartása során kísérését rendelték el, illetve - az õrzés idejére - akit az elõállító egységen vagy a fogdán kívül õriznek


Orbánia (MAgyarország), 2018, ... ??? --------
(T.Dénes T. )