Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!

 

Kinek a nevében ?!

Maffia demokrácia MAgyarországon (Orbániában)!

MAgyarországon (Orbániában) hasonlatosan a maffiához, láthatatlanok az erõk, a csoportok, de érzékelhetõk a pitiáner hatalmi érdekek, melyek miatt pusztulnak az ártatlan, semmirõl sem tudó,
a lényeget csak sejtõ tömegek. Még a frontok, a lövészárkok sem látszanak tisztán.
A rejtett aknák (reklámok, propaganda, PR média) ártatlanok fejében robbanak fel.
A tömegek manipulációk áldozatai.
MAgyarország (Orbánia) jelenkori története már nem a gúnyosan emlegetett "embernek ember által való kizsákmányolása". Már nem egyszerûen a munkaerejét bocsájtja áruba a tömeg (kényszerbõl), hanem a teljes személyiségét, a gondolat szabadságát.
MAgyarország (Orbánia) jelenkori története már … az "embernek ember által való manipulálása". Mondjuk ki bátran, hogy ez a társadalmi forma (viktatúra) a demokrácia görbetükre,
rossz humoreszk!
De hiszen már Karinthy óta tudni kéne, hogy "humorban nem ismerünk tréfát",
fõleg nem akkor, ha egy maroknyi kacagó kissebbség nevet a megalázott, síró tömegen.

MAgyarország (Orbánia) jelene: Elvtelen alkudozások az emberek feje felett, az emberek bõrére.
Hangos népbutítás, rejtett klientúra rendszer, megalázó történelemhamisítás és öntelt,
köldöknézõ politikusok, akik csak a saját jövõjükkel vannak elfoglalva.
Mert ha nem igy lenne, akkor már régen észrevettek volna néhány
(a társadalmunk jelene és jövõje szempontjából) katasztrofális tényt
és feltettek volna néhány alapvetõ kérdést:
- Ki beszél, ki cselekszik, ki dönt kinek a nevében!?
- Ki mögött van és mekkora társadalmi bázis?
- Ki kit képvisel?

Ugye ismerõs kérdések, és milyen gyomorforgatóak a fennhangon hirdetett válaszok, mikor néhány tíz, százezer szavazat mögé bújva, fennkölt elemzéseket hallunk a politikusok legitimitásáról,
akik régi-új párt "színekben", mint kaméleonok nem szégyellnek megjelenni plakátokon, tv képernyõn, írott és elektronikus sajtóban. Õk beszélnek a "nép nevében", akik már nem kettõ, hanem sok (érdek)színben, gumigerincüket takaró, meggyõzõdéstelenséggel kibélelt köpönyegeiket forgatják
az (érdek)széljárásnak megfelelõen. Visszaélnek annak a kb. 4 millió embernek a jóindulatával,
akik négyévenként hagyják magukat e politikai színjátékba cibálni, mert hisznek abban,
hogy õk döntenek arról, hogy most már valami más, valami emberi következik,
… ahol õk lesznek a fõszereplõk.

Egyetlen percre mindenki felejtse el az érdekeit és tegye félre érzelmeit!
Csak számoljunk együtt az egyszerû, de sokaknak mégsem világos tények alapján!

1. Magyarországon kb. 8 millió választásra jogosult állampolgár él.

2. A rendszerváltás óta minden választáson legfeljebb 53-57% ment el szavazni, ami 4.3-4.6 millió szavazót jelent.

3. Ez a maximum 57%-nyi szavazat oszlik szét négyévente minimum 5 részre (parlamenti pártok száma), amelybõl a legtöbb szavazatot szerzett párt sem kapott soha 54%-nál többet. Egyetlen szorzással kiderül, hogy ez az összes szavazóképes lakosságnak az 57%×0.54=30%-a,
ami kb. 2.4 millió ember, az elmúlt 25 évben a legnagyobb "homogén" tömeg, akik ugyanarra a pártra szavaztak. (A mai parlamentben a két kormánypárt mögött összesen kb. ennyi szavazat van (volt)!)

4. Most már csak egy lépés, hogy a 25 éve kidobott, minimum 43% nem szavazó lélekszámát kiszámoljuk: 0.43×8=3.5 millió ember!

Letelt az 1 perc ... Ugye megérte?

A valódi számok (nem a kozmetikázott statisztikák!), akárcsak a körülöttünk lévõ valóság,
könyörtelenek és ha van türelmünk és egy pici idõt rászánunk, érdek nélkül igazat mondanak!
"A válaszok mindig annyira jók amennyire a feltett kérdések",
mondta nem is olyan régen, egy pártok és érdekek felett álló
nagy magyar gondolkodónk Szent-Györgyi Albert.

Most tegyük hát fel a régen aktuális, eddig rejtegetett,
vagy PR magyarázattal fedett kérdéseket:

- Melyik a legnagyobb "homogén" tömeg MAgyarországon?
Válasz: A kidobott "nem szavazók"!
Vagyis ettõl a politikától és politikai "elittõl", ettõl az antihumánus csak érdekvezérelt maffia demokráciától megcsömörlött emberek 3.5 milliós tömege!

- Megkérdezte valaki ezt az óriási tömeget, hogy miért döntött így?
Válasz: NEM!
Csupán apolitikus, felelõtlen, közönyös, "bizonytalan" emberekként bélyegzik meg õket!

- Megvizsgálta valaki, hogy kikbõl tevõdik össze ez a 3.5 millió ember?
Válasz: IS!
Azaz a szociológia megpróbálta, de amire jutott azt nem szívesen látta a politika,
igy a közvéleménynek maradnak a manipulált "közvéleménykutatások",
amelyekbõl nem tudja meg a valódágot!

Pedig jó lenne komolyan feltenni ezeket a kérdéseket,
hátha lehet valódi, komoly válaszokat kapni rájuk,
amibõl komoly következtetéseket vonhatnánk le.

Lehet, hogy kiderülne: én beszélek a nép nevében?
Netán az alig 10 milliós magyar társadalomnak
3.5 millió ember elhanyagolható a "hibahatáron belül"?
Ugye, az üzleti életben senki sem engedhetne meg magának 35%-os hibát?!

Pólya György matematikus,
az egész világon ismert "Problémamegoldás iskolája"-nak szerzõje mondta:
"A probléma megfogalmazása fél út a megoldás felé."

Én ezt a fél utat megtettem a közös ügyünk érdekében.
Az út másik felét CSAK EGYÜTT tehetjük meg!


MAgyarország (Orbánia), 2010-2019. ... ??? --------(T.Dénes T. )