A METRONOM a viktatúra bukásának egyre gyorsuló idejét jelzi
Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!

 
O d a f ö n n ... !

Egyre jobban gyûlölöm utálom,
hogy
a SZABADSÁG a NÉPNEK
ma csak egy álom,
mert sûrû sötétség ül MAgyarországon!

Vajon minõ értéke lehet a létnek,
ha viktatúrában élsz, …
S nem néznek másnak,
csak koszos cselédnek?

Ki nem tehet mást, csak mos, fõz,
csikorgó foggal teszi a dolgát, …
Szolgálja urát, nem néz fel soha,
hisz mit látna odafenn, … tán az órát?!

De hát túlmunka úgysincs,
csak végtelen robot, …
Miközben korog a gyomra,
s az álla már régen felkopott!

Tiszta szemekkel néz fel a gyermek,
a szülei vajon miért nem esznek?
Kérdezne õ, …
De inkább magában tartja máma,
mert tudja a választ:
"Enni kapsz majd az iskolába'."

Ingyen tankönyvben színesek a képek.
Engedelmes "hazafit" nevelnek,
ki jó lesz majd cselédnek, …
Szorongva véded a hazádat, mindegy kitõl,
s gazdag hûbérúr lehetsz talpnyaló senkibõl!

Gondolkodni TILOS,
mert azt beteges gyûlölet tiltja!
A törvényt ez a hatalom …
odafönn a Várban,
saját vezére képére írja!

S lám, … ott fenn egy madár,
már magasba' jár, szinte elrepül, …
Szabadon száll a felhõk között,
mert õ nem gondolkodik emberül!

--Orbánia (MAgyarország), 2019, ... ???!!! -(T.Dénes T. )