Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!

Óvodák - Iskolák amputálása Orbániában!

 

A szakmai és intézményi körökkel való elõzetes egyeztetés nélkül módosították
az Óvodai nevelés országos alapprogramját.


A 2018. július 25-én kiadott módosítás szerint az óvoda ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szûkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülõföldhöz és családhoz való kötõdés alapja.
A módosítás tartalmazza még, hogy a hazai óvodáknak erõsíteniük kell kapcsolataikat
a határon túli magyar óvodákkal.

. . .

Vajon az én fantáziám rosszindulatú?
... vagy MAgyarország (Orbánia) "fejlõdik" (vissza)
az 1930-40-es évek irányába?!

KÉPZELJÜK EL, a senkivel nem egyeztetett, új fidesz-kdnp óvodai nevelési programot:
... A gyerekek ének foglalkozásokon cserkész dalokat énekelnek.
A "török gyerek megvágta" dalnál hangos FÚJJJJJJ!!!! kiáltás közepette, a falra akasztott "migráncs képeket" köpködnek és dobálnak meg.
... Az ábrázolás foglalkozásokon NAGYMAGYARORSZÁG képeket festenek ki. Miközben fennhangon skandálják, hogy "Csonka Magyarország nem ország, NAGYMAGYARORSZÁG menyország!"
... A testnevelés foglalkozásokon testben és lélekben jó hazafiakat kell nevelni, azaz (egyelõre) mûanyag lövedékkel célbalõni és fa kézigránátokkal célba dobálni! Ha valaki eltalálja a másikat, "nemzeti csoki" jutalmat kap.
... Nagycsoportban a 21. századi technikát felhasználva, olyan mobil alkalmazásokat ("játékokat") használnak, amik a "homogén Magyarország" szellemisége jegyében, mindenképpen a "semmisítsd meg az ellenfeledet" játékszabályra épülnek.

. . .

Az egyik legjobb debreceni gimnáziumban (Ady Endre gimnázium) a diákok, tanárok és szülõk által is támogatott igazgatónak mennie kell,
mert a helyére a tankerület egy fideszes önkormányzati képviselõt, az Epreskerti Általános Iskola igazgatóhelyettesét nevezte ki.
Rózsavölgyi Gábor igazgató menesztése körül elég sok minden nem stimmel. Az igazgatói posztra beadott pályázatát elsõ körben indoklás nélkül utasította el a tankerület, miközben korábban minden szakmai fórum, továbbá a tantestület, a szülõk és a diákönkormányzat is támogatta. Aztán kiderült, hogy a tankerület az oktatásért felelõs államtitkár, Bódis József útbaigazítását követõen utasította el a pályázatot, és fogadta el azét a Türk Lászlóét, aki idáig csak általános iskoláknál dolgozott, de erõs fideszes politika hátszéllel rendelkezik.
(INDEX, 2018.08.10)

. . .

A váci Madách Imre Gimnáziumot eddig vezetõ Horváth Edit - hiába támogatta a tantestület, az alkalmazottak, a szülõk és a diákok - elbukott a mostani igazgatói pályázaton. Az új igazgató - akárcsak Debrecenben - egy helyi fideszes képviselõ lett. (!!444!!!, 2018. augusztus 9.)

. . .

Ugye NEM CSAK nekem van dézsavu érzésem ORBÁNIÁBAN?!

„Az iskolában az ifjúból férfit kell kialakítani, nemcsak engedelmességet kell tanulnia, hanem a késõbbi parancsolás elõfeltételeit is el kell sajátítania. Tanulja meg, hogy ne csak akkor hallgasson, ha jogosan feddik, hanem a szükséghez képest az igazságtalanságot is némán viselje el. A fiúk neveléséhez hasonló elvek szerint kell nevelnie a népi államnak a leányokat is. Itt is a testnevelésre kell a legnagyobb súlyt helyezni, csak ezután következzék a lelki és utolsó sorban a szellemi értékek kifejlesztése. A nõi nevelés határozott céljának az anyai hivatásra való nevelésnek kell lennie.”
(Hitler: Mein kampf, 1924.)

 

Orbánia (MAgyarország), 2018, ... ??? --------(T.Dénes T. )