Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!

 

A Soros konzultáció Közjegyzõi "hitelesítése" ?!

Az orbán kormány Soros György elleni NEMzeti konzultációjának eredményét (mely szerint kb. 2.3 millióan küldték vissza a kérdõíveket), annak hazug tartalma és antidemokratikus lebonyolítása miatt megkérdõjelezi MINDENKI, aki nem fidesz hívõ.
Erre
a kormány válasza, a törvényesség látszólagos bizonyítása azáltal, hogy a kiküldéseket és visszaérkezéseket lebonyolító Magyar Posta Zrt., valamint a "feldolgozást" végzõ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyilatkozatát és az általuk csatolt "jegyzõkönyv" dokumentumokat (amelyek keletkezésének körülményei követhetetlenek!), Közjegyzõ elõtt hitelesíttette (erre a linkre, vagy a jobbra látható képekre kattintva olvasható a teljes közjegyzõi dokumentum).

A közjegyzõi hitelesítés ZÁRÓ SZÖVEGE (kattints a jobboldali alsó képre!)
azonban tartalmazza a hitelesítés lényegét, ami érthetõvé teszi, hogy az semmit sem bizonyít a konzultáció kapcsán emlegetett számokat tekintve! Íme:
"A felek kijelentik, hogy az irat nyilatkozataikat híven tükrözi, annak felolvasása és megmagyarázása megtörtént, kijelentik, hogy az irat tartalma akaratukkal és nyilatkozataikkal minden vonatkozásban megegyezik, azt akaratukkal és nyilatkozatukkal egyezõen saját kezûleg a közjegyzõ elõtt aláírják."
(lásd a csatolt dokumentumrészletben pirossal keretezett részt!)

Vagyis a Közjegyzõ csupán a felek által bemutatott szerzõdés és egyéb dokumentumok létezésének tényét rögzíti (lásd a közjegyzõi okirat elsõ oldalának utosó bekezdését, "Nevezettek elõadják ..."!), valamint az aláírások eredetiségét.
Tehát a Közjegyzõ NEM a felek által csatolt "jegyzõkönyvekben" szereplõ SZÁMOKAT HITELESÍTI, csupán azt, hogy a jelenlévõk (akik esetleg "hamisították" a számokat és dokumentumokat!) azokat a dokumentumokat adták át a Közjegyzõnek, amiket csatolt a közjegyzõi okirathoz, valamint ellenõrizte a jelenlévõk személyazonosságát és aláírását!!!

HAMIS tehát az elkövetkezõ napokban, hetekben, hónapokban várható minden kormánypropaganda, mely szerint "Lám-lám a 2.3 millió visszaérkezett kérdõívet a Közjegyzõ is hitelesítette"!

Ha a kormány valóban hitelesen járt volna el, akkor a teljes folyamatot kellett volna HITELESÍTENIE úgy, hogy a Postai visszaérkezéstõl a kérdõívek kiértékeléséig BETEKINTÉST ENGED a teljes folyamatba a Közjegyzõnek, illetve az ellenzéki pártok és civil szervezetek képviselõinek!!!
... és akkor még a kiküldés, a kitöltés és visszaküldés ELLENÕRIZHETETLENSÉGÉRÕL nem is beszéltünk!
Hiszen az bizonyított tény, hogy pl. az online kitöltést ugyanaz a kitöltõ akárhányszor megtehette!

A nyomtatott kérdõívekrõl még ennyit sem tudunk!

Az orbán kormány azonban annyira aljas,
hogy gondoskodik az utólagos ellenõrzés ellehetetlenítésérõl,

ugyanis az állítólagosan visszaérkezett kérdõíveket megsemmisíti!
... akárcsak a népszámlálási kérdõíveket.
Így az utókornak már nincs módja ellenõrzésre, hiszen csak az általuk létrehozott "jegyzõkönyvek" maradnak!
... ÖRDÖGI ugye?!

Orbánia (MAgyarország), 2017. december 12. --------------------------------------------(T.Dénes T. )