Fél az Ország a YouTube-on!
Országos Varázsló a YouTube-on!

MAgyarország (ORBÁNIA) államfirmája:
Demokrácia -> Diktorácia --> Fiktorácia ---> VIKTORÁCIA


A KerényImre által magyar nemzeti kincsé aranyozott Alaptörvény
(és azt egészen Orbán Vezér képére alakító, több mint 55 db sarkalatos törvény

Magyarország Alaptörvénye , Átmeneti-rendelkezések
)

olvasásakor, sokunkban fogalmazódik meg a kérdés:

Vajon e sok-sok "unortodox" gazdasági és politikai "innováció"-nak nevezett õrültséget produkáló felsõ tíz(ezer) fidesz arisztokrácia
(röviden: farisztokrácia)
szorgos ténykedése után, miként definiálható
a senkiéhez sem hasonlítható magyar államforma?

Nem szeretnék a kályhától elindulni, ezért nem hivatkozom a homo-sapiens differenciaspecifikumára
-a gondolkodásra-, csupán a mindenki által emlegetett ókori görög demokráciáig "emlékezzünk" - vissza!
Már csak azért is, mert magát a DEMOKRÁCIA szót innen eredeztetjük,
valahogy így:
az ógörög "demokratia" - szóból származik, jelentése a nép uralma.

Újkeletû a DIKTatúra és demOkRÁCIA abnormális keresztezõdése = DIKTORÁCIA

Ennek Fanatikus már szinte Fiktívvé Fajult változata = FIKTORÁCIA

A magyar Országos Varázsló, … másoknak Országos Vezér
mindezeknek az abnormalitásoknak
egyedi, saját képére és hasonlatosságára alakított

magyar változatát hozta létre !
Tehát a mai MAgyarország (ORBÁNIA) államformája, amelyet cégszerû (firma)
és maffiaszerû mûködése alapján nevezhetünk így:

MAgyarország (ORBÁNIA) államfirmája =
V I K T O R Á C I A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (T.Dénes T. )

 

 

 

"Mert nincs oly vezér,
kinek hatalma lenne annyi,
hogy õ mondja meg,
kié a múlt …
és kinek lehet itt VANni!"
(T.D.T.:
Fél az ORSZÁG! )

MAgyarország (ORBÁNIA), 2010-, ... ???-------- --------------------------------.......---------------------------------------------------------------