Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!
VÁLASZTÁSI CSALÁS 2018!

orbán vezér elszámolta magát!
(A túlpremizált választási csalás esete)

Történt egyszer, nem is olyan rég az USA-ban, hogy egy furfangos diáknak zseniális ötlete támadt. Meghekkelte egy nagy bank informatikai rendszerét, de a szokásos bûnözõktõl eltérõen, nem a nagy számlákról emelt le nagy összegeket, hanem az összes tranzakciót megcsapolta 1 US centtel, amit a saját számlájára irányított. Mivel ez egy nagy bank volt, napi több százezer tranzakciót bonyolított le, ami így a diáknak napi több ezer dollár bevételt jelentett. A banki rendszer ebbõl semmit sem vett észre, hiszen az 1 centeket KEREKÍTÉSI HIBÁNAK érzékelte!
TANULSÁG: Mértéktartóan, sok kicsi csalással nagyot lehet kaszálni, feltûnés nélkül.

orbán (mint a diktátor személyiségek általában) egyre kevésbé mértéktartó, egyre jobban elhomályosítja a látását a HATALOMVÁGY, ezért már-már csak egy alternatív valóságban él. Így történt ez az április 8-i választások elõkészítésénél is, amikor az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet) 16 országból érkezett megfigyelõi szerint:
"A választásokat az állam és kormánypártok anyagi forrásainak jelentõs átfedése határozta meg, aláásva a jelöltek lehetõségét arra, hogy egyenlõ feltételek mellett versengjenek."

Ez nagyon kultúrált megfogalmazása a VÁLASZTÁSI CSALÁSnak, amely azon alapul, hogy a fidesz "kampány finanszírozás" címszó alatt, korlátlan állami pénzeket használhatott fel (azaz a magyar NÉP pénzét)!

Azonban a furfangos amerikai diák "apró csalások technikája" helyett, orbánék elképesztõ mennyiségû pénzt költöttek a VÁLASZTÁSI CSALÁST elõkészítõk és lebonyolítók JUTALMAZÁSÁRA. Vagyis túlpremizálták a csalókat, így azok TÚLTELJESÍTETTÉK az elvárásokat! Amikor törvényi feltételeket teremtettek és joghézagokat használtak ki ahhoz, hogy
- rozzant, lakatlan viskókba, sõt üres telkek címére, több száz kettõs állampolgárt jelentenek be, akik így részt vehetnek a magyar választáson,

- TITKOS adatállományként kezelik a határontúli kettõs állampolgárok címjegyzékét, így a levélszavazatok százezrei válnak ellenõrizhetetlenné,

- "törvényesítik" a tömeges szállítást a szavazó körzetekbe,

- százmilliós támogatást kaphatnak KAMU PÁRTOK, amelyeknek a "törvényes" bejegyzéséhez szinte semmilyen valódi feltételnek nem kell megfelelni,

- cinkosan elnéznek az állami szervek a NYILVÁNVALÓ választási csalás felett, amikor a fidesz tömegesen teszi a kamu pártok számára másolhatóvá az ajánló íveket, és így országos listához, valamint sok százmillió forinthoz juttatja õket!

… és akkor jött 2018. április 8. amikor

- a péntek délután pontosan ismert tömeges átjelentkezõk miatt, a szavzó körzetek "váratlan túlterhelésére" hivatkozva óriási sorbaállások jöttek létre, amelyek így (nem) véletlenül órákkal meghosszabbították a szavazatok megszámlálását és ÓRÁKKAL ELTOLTÁK az eredmények nyilvánosságra hozását,

- a magyarországi lakcímmel rendelkezõ, külföldön élõk (ellentétben a határontúli kényelmesen levélszavazókkal), embertelen körülmények között, idõt és a saját pénzüket nem kímélve tehettek eleget ÁLLAMPOLGÁRI JOGUKNAK, sõt pl. Londonban este 7-kor bezárták a szavazó helyiséget és a még várakozókat hazaküldték,

- számtalan jelzés érkezett, hogy voltak akik idõben regisztráltak, de nem kerültek fel a külképviseleti névjegyzékbe, így NEM SZAVAZHATTAK,

- és a CSÚCS CSALÁS, amit csak valamely túlpremizált "alkalmazottak" teljesíthettek túl, amikor április 8-án 19 óra után ELTÛNTEK SZAVAZÓK (feltûnõen sok az érvénytelen szavazatok száma!) és ELTÛNTEK ELLENZÉKI SZAVAZATOK a rendszerbõl, … vagy lehet, hogy "csak" ÁTALAKULTAK fidesz szavazatokká?!

ÖSSZEGEZVE:
orbán vezér már messze szállt valamikori önmagától, amikor még az volt a parancs, hogy
"Ne mi nyerjük mindig a legtöbbet"
, elszámolta magát és túlpremizálta a választási csalást!
Napról-napra jobban kilátszik a LÓ(láb)!

 

Orbánia (MAgyarország), 2018. április 11.--------(T.Dénes T. )

FELHÍVOM A FIGYELMÉT
azoknak, akik egyszerû "tévedésnek" tekintik,
ahogy a szavazókörökben egyes pártlistára leadott szavazatok számát
"véletlenül" egy sorral lejjebb, azaz egy másik (kamu) párthoz írtak,
vagy éppen "véletlenül" lenullázták egyes ellenzéki pártok listás szavazatait,
majd ezek a HAMIS ADATOK kerültek az információs rendszerbe, ...
hogy a Btk. 375. paragrafusa szerinti BÛNCSELEKMÉNYT KÖVETTEK EL!!!

És akkor még nem is beszéltünk AZOKRÓL,
AKIK ERRE PARANCSOT ADTAK!
...

Íme a Btk. eredeti szövege:

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

375. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb mûvelet végzésével az információs rendszer mûködését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás jelentõs kárt okoz, vagy

b) a nagyobb kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bûnszövetségben vagy üzletszerûen követik el.

(3) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen nagy kárt okoz, vagy

b) a jelentõs kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bûnszövetségben vagy üzletszerûen követik el.

(4) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás különösen jelentõs kárt okoz, vagy

b) a különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást bûnszövetségben vagy üzletszerûen követik el.