A METRONOM a viktatúra bukásának egyre gyorsuló idejét jelzi
Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!

VESSZEN !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kínból szõtt kelmét visel a nép.
Vacogva görnyedt lelkét
pávatánc bûzû vezérváladék takarja.

Piszkos gondolatfelhõtõl sötét az ég,
zubogó mocska bûnnel öntözi Orbánia földjét …
Idelenn fullad aki lép,
tüdeje gyûlöletszilánkokkal telt repesz,
Hörögve szól egy eltaposott hang eképp:
" Embertársaim, … hát élet ez?!"

Csend van, … nem jõ semmi válasz.
Hej, te szolgaarcú nemzet,
ne motyogd tovább a Himnuszt!
Nem érted még, hogy újra itt a balsors!
Ne tátogj ember!
Most nyisd ki a szádat!

Ne dúdolj magadban régi dalt,
s ne suttogj könnyedet nyelve, kisdednek altató mesét!
Ne várd a kínsötét éji nyugalmat,
Ne engedd, hogy gyermeked álmát aljas pávatánc robaja törje szét!

Hej, te tízcmillió meggyötört, megalázott ember,
kibõl talán, ha alig százezer remél, …
A többi, sem dalolni, … de megszólalni sem mer,
és kétmillió gyomorba alig kerül kenyér!

Miközben az Országos Vezér gyilkos pávatáncát járja,
s kínunkból hízott udvaroncaival,
királyi fejékkel együtt költözik a királyi várba.
S míg végigsimítja jóllakottan gyomrát,
és gúnyos szájszéli mosoly díszíti elhízott fejét,
Talpnyalói az ocsmány varázsló táncát járva,
szennyes váladéktól tisztogatják kezét, és zsíros ülepét.

Vigyázz, ó vezér és minden kínunkon hízott nagyúr!
A szó is ölhet egyszer, …
Torkunkban már feszül, és elszakad egyszer a húr!
S akkor felszisszen a nyomor, s azt kiáltja: "VESSZEN!"

VESSZEN a cinikus szájszéli mosoly,
a gyermekeink jövõjén taposó sok-sok megkímélt márkás cipõ, …
Amíg mulat az újgazdag maffia, s ezer meg ezer rokon,
Oszt milliók álmatlan hányódnak földön, vagy aszott vánkoson,
és hajnaltájt szájuk remegve ennyit mond csupán: "Enni kõ."

VESSZEN a gyûlöleten hízó ocsmány vezér,
aki hatalomvágyával kígyó újmagyar nyelvet teremtett,
Melyben mélyvénás mérget sziszeg a szó,
és összetartozás helyett, szétválaszt a "nemzet".

Kínból szõtt kelmét visel a nép.
Vacogva görnyedt lelkét
pávatánc bûzû vezérváladék takarja.

Vigyázz vezér
és minden kínunkon hízott nagyúr!
A nép is ölhet egyszer, …
Torkunkban már feszül, aztán elszakad a húr!
S akkor szörnyû kiáltás lesz, hogy "VESSZEN!"

(T.Dénes T. )

-Orbánia (MAgyarország), 2010-2018. január, február, március, április 8!