Országos Varázsló

avagy a

Ha olvasás közben Olyan Valakire gondolna,
aki Országunkban Valóságos személy
(netán Orbán Viktor ?!?),
esetleg a történetet Olvasva
Végzetesen ismerõsnek tûnne,
... az nem csupán a véletlen mûve.

 

Húzd ide az egeret!

(Varázslatos jelenet)


T
örtént egyszer, nem is oly régen, talán nem is olyan messze, ... éppen ITT a mi HAZÁNKBAN, hogy emberek milliói nem tudták mivel kezdődik a jövő.
Nem hagyta őket nyugodni a kérdés, mert érezték, hogy ha erre a kérdésre nem kapnak választ, talán nem is lesz tovább, ... talán el sem kezdõdik (újra) a történelem.

Küldötteket választottak ki maguk közül, mert mindannyian nem kereshették fel a legbölcsebb Országos Varázslót, aki minden kérdésre tudott
... olyan kérdést feltenni, amire egyértelmű volt a válasz. A küldöttek először megilletődve, kicsit félve tették fel sorsdöntő kérdésüket:
„Ó, bölcs Országos Varázsló! Álom sem jön már az emberek millióinak szemére, ha nem kapnak választ arra a kérdésre, hogy mivel kezdődik a jövő?!”

Az Országos Varázsló igen elmélyült a kérdés hallatán és komolyan ... nem válaszolt.
Hosszú hallgatás után, ... se dakota se székely mondást nem idézett, csak ennyit kérdezett: „Szeretnétek-e örökké gazdagok lenni?”
A küldöttek élénken bólogattak, hogy IGEN.

Az Országos Varázsló azonban nem elégedett meg ezzel a nemválasszal, mert ő igazi varázsló volt, és ha egyszer megkérdezték,
akkor nem érte be válasz helyett egyetlen kérdéssel. Most már kevésbé hosszú hallgatás után kérdezte: „Szeretnétek-e örökké egészségesek lenni?”
A küldöttek miközben az Országos Varázslót egyre nagyobbnak és bölcsebbnek látták, örömittasan, kórusban zengték, hogy IGEN. 

És az Országos Varázsló még messze nem ért a válaszkérdések végére!
Csak kérdezett-kérdezett-kérdezett: „Szeretnétek-e örökké okosak lenni?”

A követek több millió ember bíztató erejét érezve magukban, egyre hangosabban mondták kórusban, hogy IGEN!
„Szeretnétek-e örök életet?”

A követek már-már extatikus állapotban azonosultak a kérdezővel, ... és ordították: „IGEN! IGEN!
„Szeretnétek-e örökké azt, aki mindörökké megígéri mindezt nektek?”

A követek már igazi óriásnak, és megközelíthetetlennek látták az Országos Varázslót. Úgy érezték, minden energiájukat az IGEN üvöltésére kell fordítaniuk. Mindenfajta fizikai és fizikán túli erő az óriás Varázslóhoz vonzotta őket, …
... a tömegvonzás, a gravitáció, az anticipáció, a vibráció, és variáció, …, a demonstráció, a migráció, a frusztráció és asszociáció, ...
... sõt sokaknak a demokráci' Ó! ... szóval minden-minden. Az óriás Országos Varázsló a küldöttek agyába szivárgott, először OV-vé, majd csak egyszerűen V-vé vált. A küldöttek számára egyre világosabb lett, hogy nekik egy totális Varázslójuk, azaz V-jük van.
És ekkor a kis méretű, ámde hatalmasnak látszó OV így szólt: „Menjetek, ... és tegyétek fel eme kérdéseket azoknak, akik ideküldtek benneteket!
És mindenki számára világos lesz, hogy így a jövőben minden válasz IGEN-nel kezdődik!
De hiszen látjátok, a jövő éppen most kezdődött el. ... Ó, ÉN beszéltem.”

Magyar Köztársaság, 2008.

 

... és ím eltelt 3 év, . . .
A küldöttekből polgárok ... helyett "emberek", majd "nemzeti együttműködők" lettek, a jövő jelenné vált, a kérdések egyre gyarapodtak, de már nem kérdés, hogy a válaszok IGEN-nel kezdődnek-e? Hiszen nincsenek válaszok, már csak Országos Varázsló van, aki egyre Országosabb és egyre Varázslóbb!
Talán már az egykori küldöttek is látják, hogy MAgyarországon nem csupán a jövő, de az 1930-as, 40-es évek történelme, azaz a múlt is újra elkezdődött,
és új számtan született, amely szerint 53%= 2/3, ami már szinte 100%, de mindenképpen Totális És Magáértvaló Alkotmány ... Alkotmány?

IGEN, ma még a szavaknak több jelentése is LEHET!
Az alkotmány egyrészt valakik által létrehozott alkalmatosság, tákolmány, másrészt az állam alaptörvénye, régies nyelvezettel
(ma még ez is megengedett) konstitúció. Persze a szavak többféle jelentésváltozata egyre inkább a múlté, mára már OV az egyetlen T.É.M.A.
Az "emberek" kérdéseire csupán az egyre bölcsebb, hatalmasabb, már-már óriás OV a válasz. Egyre többen látják, hogy a piciny V egy nyomorult
ékezet miatt nem lehet Óriás V, amin persze egyetlen rendelettel lehet változtatni (hiszen ideje megtanulni az új számtant: 53%=100%).
Nem is fognak a "zemberek" csodálkozni, ha arra ébrednek, hogy az Országos Varázsló, Oriás Varázsló lett, így továbbra is extatikus
(azaz önkívületi) állapotban ordíthatják, hogy
"OV! OV! OV!" ... "V! V! V! V! V! V!"

 

... és íme valóban újra kezdődött a történelem!
... Kicsit horthysta, ... kicsit hungarista, ... már-már diktatúra, ... DE lassan foszlányaiban sem a miénk!!!

Azok az emberek, akik nem behúnyt aggyal járnak az Országban, kísértetet látnak, ... hallanak, ... éreznek!
A NAGY TESTVÉR kísért Oriás Varázsló képében.
... Az utcán, a munkahelyeken, a házakban és lakásokban, a médiában, a családokban az "emberek" életében vírusként élősködik és szaporodik a T.É.M.A.!

Éppen úgy, ahogy egykor George Orwell 1984 című utópisztikusnak szánt regényében megalkotta a newspeak, azaz újbeszél nyelvet, amely a szópusztítás,
a degenerálódó kultúra és társadalom, illetve a degenerálódó gondolkodás fogalmi rendszere. Ezzel teremtette meg a NAGY TESTVÉR mindentlátó, mára már fogalommá vált alakjának alapját, a Gondolatrendőrséget.
Az újbeszél (rög)eszméje az, hogy eltávolítsa a nyelv minden jelentésárnyalatát, így a hatalom szabja meg a szavak és a mögöttük rejtőzködő gondolatok "igazi" jelentését. Erre talán legszemléletesebb példa a regénybeli kacsabeszél (angolul duckspeak) újbeszél kifejezés, melynek jelentése: „kacsa módra hápogni”.
Ha ellenfélre mondjuk, gyalázás, ha valaki olyanra, akivel egy nézeten vagyunk, dicséret. Az újbeszél (rög)eszméje szerint tehát, ha valamit nem lehet kimondani, akkor azt gondolni is lehetetlen.
Így lett az alkotmányból "alaptörvény", így lett OV sokat idézett mondása ellenére a "nép ellenzékben", így lett az aljas NÉPELLENES politika elnevezése "pávatánc" , és így lett minden ORBÁNI DIKTÁTUM "nemzeti" ...
Már a kérdés is értelmetlenné válik, hogy például el tudjuk-e mondani a szabadság iránti szükségünket, vagy tudunk-e éppen az aktuális rend ellen mozgósítani,
ha újmagyarul egyikre sem lesz szavunk?

Vajon az újmagyar "emberek" megértik, hogy õk csak az IGEN nemzete,
---- mert az EMBERI NEM a gondolatrendõrség szópusztítása által feleslegessé válik?
Vajon megértik, hogy az újmagyar "együttmûködés", EMBERI nyelven "együttSZÛKÖLÉS"-t jelent?
Vajon újbeszél nyelven el tudjuk majd mondani
az EMBER számára évezredek óta alapvető igazságokat?

"Hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, hogy teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel az embert,
amelyekről le nem mondhat, s ezek közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvéshez.
Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányozottak
beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép joga,
hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új kormányzatot létesítsen..."

(G.Orwell: 1984, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989., 342.old.)

A fenti sorokat G. Orwell ímmár 60 évvel ezelõtt írta, felkiáltásként a 20. század elsõ felének mindent elsöprõ diktatúrákba forduló jövõképe ellen! . . . .

... Az okosabb nemzetek meghallották a kiáltást és tanultak a történelmi leckébõl, amit A. Einstein így foglalt össze:
--- "A történelem mindössze arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelembõl." . . . .

... De lám, a magyar nép nem (jól) tanulta meg a leckét, így történelmi ismétlésre ítélte önmagát. Hiszen ismerjük(?) az idevonatkozó bölcsességeket:
--- "A rosszul tanult leckét újra kell tanulni." ... "Ismétlés a tudás anyja." ... és végül ...
--- "Okos ember a más kárán, a buta pedig a saját kárán tanul."


MAgyarország, 2011.

... és ím eltelt újabb 5 év, . . .
A küldöttek már maguk sem tudják, hogy ki küldte õket? ... vagy, hogy küldöttek-e egyáltalán?!
Hiszen az Országos Varázsló és bandá(r)ja, a régi(új) fideszes arisztokrácia,
TELJES SÖTÉTSÉGET borított Országunkra.

Az Országos Varázsló már a küldöttek számára is megközelíthetetlen, ...
... már csak néhány kiválasztott mesél az Oriás Varázslónak "tündérmesét" , amivel aztán (szinte) a teljes média és az emberek millióinak pénzébõl lenyúlt, leépített jogállam ... és felépített állami bûnszövetkezet, napi 24 órában
MOSSA ÜRESRE
(nem tisztára!) az EMBEREK AGYÁT !


A totális sötétségben FÉL
(1/2) az országunk NÉPE!!! ...

... a békemenetben már csak gondolják, hogy
"OV! OV! OV!" ... "V! V! V! V! V! V!"
... a békemenetben (és az országban) még nincsenek több ember nagyságú OV szobrok, de a médiában már "épülnek"

...
és íme már a nyíltan antiszemita, rasszista, revizionista (szélsõ)jobboldalra cinikus megengedõ kacsintással,
-- valóban újra kezdődött a történelem!

... Kicsit horthysta, ... kicsit hungarista, ... már-már diktatúra, ... DE lassan foszlányaiban sem a miénk!!!

... és íme a 2016. október 2-i (ál)NÉPszavazás után, megszületett a "totális számtan", amely szerint már 38% = 100%
-- és a felsõ 10 (ezer) = a NÉP!!!!!!!

Így hát megismétlem, hátha szájról-szájra terjed tovább:
MAgyarországon "mára már OV és bandá(r)ja az egyetlen T.É.M.A.
, azaz Totális És Magáértvaló Alkotmány!

Az "emberek" kérdéseire csupán az egyre hatalmasabb, már-már óriás OV, azaz
Országos Varázsló sûrû sötétsége a válasz!
Persze mindez csak akkor érthetõ, ha tudjuk, hogy a
T.É.M.A. nem más, mint a Nemzeti EgyüttSZÛKÖLÉS Rendszere,
azaz a fidesz arisztokrácia állami bûnszövetkezetének totális hatalmi bebetonozása, ... bármi áron, lehetõleg örökre!


... és ím 2020. tavaszán ide jutottunk, . . .

PETÍCIÓ (több mint 100 ezer aláírással!) a fidesz "felhatalmazási törvénye" ellen!

M I N D E Z E K - E L L E N É R E ...
a fidesz-kdnp MEGSZAVAZTA az idõben és hatalomban korlátlan FELHATALMAZÁSI törvényt!!!

... azaz orbán (kipcsak) vezír számára a RENDELETI KORMÁNYZÁST!
Kattints a KÉPRE!
2020. március 30-i parlamenti plenáris ülésen:
----------------------.----.---- IGEN: 138 (72%)
--------------------.----- NEM: 53 (28%)
TARTÓZKODÁS: 0


Már késõ
, ... de még lehet NEM MEGTANULNI
OV újmagyar (pávatánc) nyelvét! ...
Inkább Ady, Arany, Kosztolányi, Karinthy, József Attila és sok más valódi szellemóriásunk árnyalt magyar nyelvén
ELMONDANI
MINDENKINEK (talán most még lehet!?), hogy
"E szûzi földön valami rág. ........
Hej, égig-nyúló giz-gazok, ........
Hát nincsen itt virág?"
..............
(Ady Endre: A magyar ugaron)
"S a nép, az istenadta nép
. Oly boldog rajta, Sire!
. Kunyhói mind hallgatva, mint
. Megannyi puszta sir."

.. (Arany János: Walesi bárdok)
"Most tudd meg ezt és tudd meg, merre mentek
. testvéreid, az emberek, szegények.
. De azt parancsolom neked utólszor,
. halál helyett kiáltsd ujjongva, élet.
. Mi elveszünk mind. Én is cihelõdöm
. és csomagolom csöndesen a ládám.
. De te maradj itt és beszélj helyettem,
. kit embernek neveztelek, kis Ádám.
"
. (Kosztolányi Dezsõ: Úgy írom néked, kisfiam, e verset)
Amíg nem kell "súgni szájon és fülön",
amíg kiálthatjuk "egyenként, külön",
addig kiáltsuk EGYÜTT:
Emberi Kiáltvány! + PETÍCIÓ! !!
addig amíg OV
és bandá(r)ja meghallja, hogy már régen NEM KELL
NEMzeti Konzultáció
,
már régen NEM KELL NER (Nemzeti együtt MÛ-KÖD és Rendszere),
mert már
NEM fél (1/2) az Ország !!!!

MAgyarország (Orbánia), 2010-2024, ... ???!!!---- T.Dénes Tamás