Dénes Tamás életrajz
Neve Dénes Tamás
Könyv szerzőként T.Dénes Tamás
Szül.hely, idő Budapest, 1952.12.05. NAGYÍTÁSHOZ kattints a képre!
Szülei Braun Éva, Dénes József

Gyermekek (vérszerinti)


Gyermekek (nevelt)

Eszter (1977)

Andrea (1981)

Ádám (1987)

Emőke (1979)
Katalin (1985)
Norbert (1987)

Iskolák

Budapesti Kertész utcai és Városmajori ált.isk. (1959-1967),

Móricz Zsigmond gimnázium mat.tagozat (1967-1971),

József A. Tud.Egyetem, Eötvös Lóránd Tud.Egyetem (1972-1977) matematikus, programtervező matematikus szak

Foglalkozása matematikus-kriptográfus

70. SZÜLETÉSNAPOMON (videó)

NAGYÍTÁSHOZ kattints a képre!

Munkahelyek (beosztás)
Tevékenység

Csepel Művek Irányítás és Számítástechnikai Intézet
(1975-1978 tudományos munkatárs)

Vezetési rendszerek matematikai modellezése, felsővezetői döntések előkészítése és számítógépes rendszerek tervezése-fejlesztése.

Lásd az alábbi kötetben:
A 20. századi magyar VEZETŐKÉPZÉS,
VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE

(Budapesti Corvinus Egyetem, 2015.)

Központi Szolgáltatásfejlesztési Kutatóintézet
(1978-1991 tudományos főmunkatárs)
A szolgáltatások igénybevételének társadalmi szintű szimulációs rendszermodelljének kidolgozása.
 

SZÁMOLÓTÖMB , illetve LAPTÁR
oktatási készségfejlesztő eszközcsalád szabadalom megalkotása.

Lásd még:
A SZÁMOLÓTÖMB tanítói szemmel

Ne kinlódj a matekkal (Floppy lemezen a találmány)

 

Az oktatás-nevelési rendszer ideális modellje

romániai COMPEX Kft. illetve a
magyarországi HU-COMPEX Bt.

számítástechnikai, informatikai és elektronikai cégek
(1991-1999 társtulajdonos)

Számítógépek (hardver, szoftver), informatikai biztonsági rendszerek, valamint szórakoztató elektronika (tv, audio, video) export-import.

BIZTONSÁGTECHNIKA'95
Nemzetközi Biztonságtechnikai Konferencia Kiállítás és Bemutató


Románia, Marosvásárhely, Kultúrpalota 1995. május 18-19.
Tehnica Securitatii’95 Expozitia Demonstrativa Palatul Culturii, 18-19 Mai 1995


Szervezés, lebonyolítás, előadások


NAGYÍTÁSHOZ kattints a képre!

Feleségemmel Hintya Annával megalapítottuk a
GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY-t
(1993-1999)


NAGYÍTÁSHOZ kattints a képre!
Tudományos tanácsadó külső munkatársként (1977- )
Tevékenység
- Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szociológiai Kutatóintézet,

- MTA SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet),

- MTA Kutatásszervezési Intézet,

- MTA Pszichológiai Kutatóintézet,

- Társadalomtudományi Intézet,

- Oktatáskutató Intézet,

- Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete,

- MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézete,

- MTA Társadalomtudományi főosztály

A tevékenységekről lásd a Publikáció jegyzék

IV. Szerződéses munkák – Strukturális elemzések fejezetét.

Szellemi szabadfoglalkozásúként (1980- )
Tevékenység
A magyarországi számítástechnika fejlődésének minden fázisában részt vettem
(IBM, ICL, Siemens, SAAB, EszR nagyszámítógépek, Commodore, PC számítógépek) alkalmazói szoftver rendszerek kifejlesztésével 
Adatok közötti statisztikai és strukturális összefüggések elemzése, számítógépes tartalomelemzés, titkosítás
Informatikai biztonsági projectek (1990- ) Független szakértői és tanácsadó tevékenység (Freelance expert)
Megbízási szerződéssel végzett munkákat lásd
a Részletes publikáció jegyzék 24. oldalától:

Felsőoktatásban óraadó tanár (2000-2020)

-Strukturális matematika társadalomtudományi, informatikai, -kriptográfiai (titkosítás) alkalmazásai

-Kutatásmódszertan

-Társadalmi jelenségek empirikus kutatásának strukturális -módszerei -(Társadalom-holográfia)

-Kreativitás rendszertan


Kiemelt eredmények, publikációk (1977- )

 

Szekvenciális rendszerek gráfelméleti modellezése (Gráfbeli pályákra vonatkozó problémák és megoldási algoritmusok)
ELTE TTK, Szakdolgozat 1977., Információ Elektronika, 1978/6.

Ebben a dolgozatban bizonyítottam be, hogy bármely rendszer egyértelműen bontható fel szekvenciális alrendszerekre. Ezen eredményt és az erre épülő algoritmusokat alkalmazva hoztam létre a személyközi kapcsolatok, illetve a társadalmi rétegződés és mobilitás elemzésének módszerét, amely tekinthető a hálózat-elmélet előképének.

 

Társadalomtudományi kutatások adatainak gráfelméleti szintézis-modellje
II. Hungarian Computer Science Conference, Budapest 1977.

On the use of mathematics to sociology today
International Sociological Association Conf. of the Research Committee on the Sociology of science, Budapest 1977.,

In: Sociology of Science and Research, Akadémiai Kiadó, 1979.


- Ebben a dolgozatban írtam le először azt az öt-szintű elemzési modell és módszercsaládot, amelyre épült a SYSTEM nevű programrendszerem.
A programrendszer több nagy számítógépre készült el (IBM, ICL, Siemens, SAAB), majd az 1980-as évek második felében asztali PC-kre adaptáltam.
Számtalan szociológiai és szociálpszichológiai empirikus vizsgálat strukturális elemzése készült el ezzel a módszer és eszközcsaláddal.
(lásd a csatolt Publikáció jegyzék, Szerződéses munkák fejezetét)

. . . . .

- Ebben a dolgozatban írtam le először a gráfok és pontmátrixok kapcsolatának elméleti hátterét (lásd a cikk utolsó oldalát). Amelynek kódolásra való alkalmazása tekinthető a QR kód (Quick Response-kód, magyarul: "gyors válasz") előfutárának.

 

Graph theoretical approach to structural representation of systems An attempt to generalize the holography principle
Proceedings of the Fourth International Conf. for Pattern Recognition, Kyoto, Japan 1978.


Az 1978-as évben Kyotoban (Japán) tartott Alakfelismerési Világkonferencián egyetlen középeurópai előadóként fogadták el fenti című előadásomat, amelyben a holográfia elvet általánosítottam általános rendszerekre. Ezen elméletre alapozva hoztam létre a RENDSZER-HOLOGRÁFIÁT, majd ennek alkalmazásaként a társadalom-holográfiát.

 

Az ezredfordulón megalkottam az INFOSANCE, azaz az INFOrmációs renaisSANCE kor (társadalom) vízióját, amelynek lényege:


Az INFOSANCE a gondolkodó ember klasszikus képességeinek optimális egyesítése a mindent átszövő, globalizálódó e-technikával és az egyre teljesebb, biztonságosabb információ birtoklásával. Az INFOSANCE egy olyan  e-társadalom képét rajzolja fel, amelynek középpontjában egy új, modern renaissance e-mber áll.

Az INFOSANCE e-mber tehát egy "új ablak nyitás", amely a felhalmozott óriási technika, a globális kommunikációs és informatikai rendszerek lehetőségeit egyesíti a renaissance mintájú szabad, szárnyaló, kreatív, emberi gondolkodással. Az INFOSANCE társadalma tehát kreatív társadalom, amely akárcsak az emberi kreativitás, a túlélés alapfeltétele. 

A strukturális gondolkodás alapvetéseként, megalkottam a létező gráf-fogalmak általánosítását, az MsM-gráf fogalmát
. . . és az erre épülő M
ultistruktúra Elméletet

Ezeket foglalja össze a MultiStruktúra Memória (Élő és Élettelen Rendszerek Egységes Multistruktúra Elmélete) című kötet.

A Multistruktúra Elmélet alkalmazásaként új társadalomelmélet született:
Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete (
Multistrukturális modell alapján) - Gondolat Kiadó (2015)

 

Complementary prime-sieve
PUre Mathematics and Applications, Vol.12 (2001), No. 2, pp. 197-207

 

Komplementer prímszita és alkalmazása a prímszámok számának becslésére http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/KomplementerPrimszita.pdf


Ebben a dolgozatban bizonyítottam be a „komplementer prímszita” tételt, amely a 2000 éve keresett „prímszám függvény” helyett, annak fordítottjára, azaz az összetett számokra ad egyértelmű leírást. Ennek következménye, hogy a természetes számok bármely intervallumában közvetlenül (egyértelműen) meghatározhatók az összetett számok, amelyek komplemetereként adódnak az adott intervallumbeli prímszámok.


A komplementer prímszita tétel alapján bizonyítottam be a Dénesféle Szimmetrikus prímszám tételt: 

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SzimmPrimTetel-rovidbiz.pdf

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SymmPrime-theorem.pdf

amelynek egyszerű következményeként adódik a több mint 270 éve bizonyítatlan Goldbach-sejtés bizonyítása.


Ezekre a tételekre építettem fel egy új módszertant,
amelynek segítségével a prímszámok elméletének több
(évszázadok óta) megoldatlan sejtését bizonyítottam be.

-------

ÍME a prímszámok 4 legrébben megoldatlan problémája (Landau, 1912):

 

1. Dénes-féle Szimmetrikus prímszám tétel és alkalmazása a páros Goldbach-sejtés bizonyítására
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SzimmPrimTetel-rovidbiz.pdf


http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SymmPrime-theorem.pdf

 

2.     Az Ikerprím sejtés bizonyítása
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Ikerprim-sejtes-bizonyitas.pdf

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Twinprime-conj-proof.pdf

 

3. Egymást követő négyzetszámok közötti prímszám létezésének bizonyítása

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Ket-negyzetszam-kozotti-prim.pdf


http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Prime-between-successive-squares-proof.pdf


4.
     
Dénes-féle Szimmetrikus prímszám tétel alkalmazása annak bizonyítására, hogy létezik végtelen sok n˜2 +1 alakú prímszám http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SzimmPrimTetel-N2%2B1.pdf

 

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SymmPrime-theorem-N2%2B1.pdf


...


Majd általánosítottam az ikerprím tételt tetszőleges távolságú prím párokra:

 - Általánosított Ikerprím tétel

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Altalanositott-Ikerprim-tetel.pdf

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-General-Twinprime-theorem.pdf

...

Valamint bebizonyítottam a Mersenne-prímekre vonatkozó sejtést:

- Végtelen sok Mersenne-prím létezésének bizonyítása

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Mersenne-primek3.pdf

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Mersenne-primes3.pdf

Publikációs tevékenység


Számelmélet, gráfelmélet, rendszerelmélet, bonyolult élő (társadalmi) rendszerek strukturális modellezése és elemzése,
a kriptológia elméleti és tudománytörténeti megközelítése


- Több mint 200 publikáció magyar és nemzetközi
szakfolyóiratokban és tudományos népszerüsítő folyóiratokban, kötetekben


- 18 saját és 2 társszerzővel írt kötet


- több kötet szaklektora és szerkesztője

 

Részletes publikáció jegyzék: http://www.titoktan.hu/DenesT-publikacio-jegyzek.pdf