Dénes Tamás életrajz
Neve Dénes Tamás
Könyv szerzőként T.Dénes Tamás
Szül.hely, idő Budapest, 1952.12.05. NAGYÍTÁSHOZ kattints a képre!
Szülei Braun Éva, Dénes József
Gyermekei

Eszter (1977)

Andrea (1981)

Ádám (1987)

Iskolák

Budapesti Kertész utcai és Városmajori ált.isk. (1959-1967),

Móricz Zsigmond gimnázium mat.tagozat (1967-1971),

József A. Tud.Egyetem, Eötvös Lóránd Tud.Egyetem (1972-1977) matematikus, programtervező matematikus szak

Foglalkozása matematikus-kriptográfus

Munkahelyek (beosztás)
Tevékenység

Csepel Művek Irányítás és Számítástechnikai Intézet
(1975-1978 tudományos munkatárs)

Vezetési rendszerek matematikai modellezése, felsővezetői döntések előkészítése és számítógépes rendszerek tervezése-fejlesztése
Központi Szolgáltatásfejlesztési Kutatóintézet
(1978-1991 tudományos főmunkatárs)
A szolgáltatások igénybevételének társadalmi szintű szimulációs rendszermodellje, illetve

a SZÁMOLÓTÖMB illetve LAPTÁR oktatási készségfejlesztő eszközcsalád szabadalom kidolgozója

Tudományos tanácsadó külső munkatársként (1970- )
- Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szociológiai Kutatóintézet,

- MTA SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet),

- MTA Kutatásszervezési Intézet,

- MTA Pszichológiai Kutatóintézet,

- Társadalomtudományi Intézet,

- Oktatáskutató Intézet,

- Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete,

- MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézete,

- MTA Társadalomtudományi főosztály

Szellemi szabadfoglalkozásúként (1980- )
Tevékenység
A magyarországi számítástechnika fejlődésének minden fázisában részt vett
(IBM, ICL, Siemens, SAAB, EszR nagyszámítógépek, Commodore, PC számítógépek) alkalmazói szoftver rendszerek kifejlesztésével 
Adatok közötti statisztikai és strukturális összefüggések elemzése, számítógépes tartalomelemzés, titkosítás
Informatikai biztonsági projectek (1990- ) Független szakértői és tanácsadó tevékenység (Freelance expert)

Felsőoktatásban óraadó tanár (2000- )

Budapesti METROPOLITAN Egyetem

-Strukturális matematika társadalomtudományi, informatikai, -kriptográfiai (titkosítás) alkalmazásai

-Kutatásmódszertan

-Társadalmi jelenségek empirikus kutatásának strukturális -módszerei -(Társadalom-holográfia)

-Kreativitás rendszertan


Kiemelt eredmények, publikációk (1977- )

 

Szekvenciális rendszerek gráfelméleti modellezése (Gráfbeli pályákra vonatkozó problémák és megoldási algoritmusok)
ELTE TTK, Szakdolgozat 1977.


Ebben a dolgozatban bizonyította be, hogy bármely rendszer egyértelműen bontható fel szekvenciális alrendszerekre. Ezen eredményt és az erre épülő algoritmusokat alkalmazva hozta létre a személyközi kapcsolatok, illetve a társadalmi rétegződés és mobilitás elemzésének módszerét, amely tekinthető a hálózat-elmélet előképének.

 

Társadalomtudományi kutatások adatainak gráfelméleti szintézis-modellje
II. Hungarian Computer Science Conference, Budapest 1977.

On the use of mathematics to sociology today
International Sociological Association Conf. of the Research Committee on the Sociology of science, Budapest 1977.


Ebben a dolgozatban írta le először azt az öt-szintű elemzési modell és módszercsaládot, amelyre épült a SYSTEM nevű programrendszere. A programrendszer több nagy számítógépre készült el (IBM, ICL, Siemens, SAAB), majd az 1980-as évek második felében asztali PC-kre adaptáta a szerző. Számtalan szociológiai és szociálpszichológiai empirikus vizsgálat strukturális elemzése készült el ezzel a módszer és eszközcsaláddal.
(lásd a csatolt Publikáció jegyzék Szerződéses munkák fejezetét)

 

Graph theoretical approach to structural representation of systems An attempt to generalize the holography principle
Proceedings of the Fourth International Conf. for Pattern Recognition, Kyoto, Japan 1978.


Az 1978-as évben Kyotoban (Japán) tartott Alakfelismerési Világkonferencián egyetlen középeurópai előadóként fogadták el fenti című előadását, amelyben a holográfia elvet általánosította általános rendszerekre. Ezen elméletre alapozva hozta létre a RENDSZER-HOLOGRÁFIÁT, majd ennek alkalmazásaként a társadalom-holográfiát. (lásd a csatolt Publikáció jegyzéket, különös tekintettel a Könyvek fejezetre)

 

Az ezredfordulón megalkotta az INFOSANCE, azaz az INFOrmációs renaisSANCE kor (társadalom) vízióját, amelynek lényege:


Az INFOSANCE a gondolkodó ember klasszikus képességeinek optimális egyesítése a mindent átszövő, globalizálódó e-technikával és az egyre teljesebb, biztonságosabb információ birtoklásával. Az INFOSANCE egy olyan  e-társadalom képét rajzolja fel, amelynek középpontjában egy új, modern renaissance e-mber áll.

Az INFOSANCE e-mber tehát egy "új ablak nyitás", amely a felhalmozott óriási technika, a globális kommunikációs és informatikai rendszerek lehetőségeit egyesíti a renaissance mintájú szabad, szárnyaló, kreatív, emberi gondolkodással. Az INFOSANCE társadalma tehát kreatív társadalom, amely akárcsak az emberi kreativitás, a túlélés alapfeltétele. (lásd a csatolt Publikáció jegyzéket)

A strukturális gondolkodás alapvetéseként, megalkotta a létező gráf-fogalmak általánosítását, az MsM-gráf fogalmát
. . . és az erre épülő M
ultistruktúra Elméletet

Ezeket foglalja össze a MultiStruktúra Memória (Élő és Élettelen Rendszerek Egységes Multistruktúra Elmélete) című kötete

A Multistruktúra Elmélet alkalmazásaként új társadalomelmélet született:
Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete (
Multistrukturális modell alapján) - Gondolat Kiadó (2015)

 

Complementary prime-sieve
PUre Mathematics and Applications, Vol.12 (2001), No. 2, pp. 197-207

Komplementer prímszita és alkalmazása a prímszámok számának becslésére http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/KomplementerPrimszita.pdf


Ebben a dolgozatban bizonyította be a „komplementer prímszita” tételt, amely a 2000 éve keresett „prímszám függvény” helyett, annak fordítottjára, azaz az összetett számokra ad egyértelmű leírást. Ennek következménye, hogy a természetes számok bármely intervallumában közvetlenül (egyértelműen) meghatározhatók az összetett számok, amelyek komplemetereként adódnak az adott intervallumbeli prímszámok.


A komplementer prímszita tétel alapján bizonyította be a Dénesféle Szimmetrikus prímszám tételt: 

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SzimmPrimTetel-rovidbiz.pdf

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SymmPrime-theorem.pdf

amelynek egyszerű következményeként adódik a több mint 270 éve bizonyítatlan Goldbach-sejtés bizonyítása.


Ezekre a tételekre épített fel egy új módszertant, amelynek segítségével a prímszámok elméletének több (évszázadok óta) megoldatlan sejtését bizonyította be:


-      Dénes-féle Szimmetrikus prímszám tétel alkalmazása annak bizonyítására, hogy létezik végtelen sok n2 +1 alakú prímszám http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SzimmPrimTetel-N2%2B1.pdf

 

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-SymmPrime-theorem-N2%2B1.pdf


-     Az Ikerprím sejtés bizonyítása
http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Ikerprim-sejtes-bizonyitas.pdf

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Twinprime-conj-proof.pdf


Majd általánosította az ikerprím tételt tetszőleges távolságú prím párokra:

 - Általánosított Ikerprím tétel

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-Altalanositott-Ikerprim-tetel.pdf

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DT-General-Twinprime-theorem.pdf

Publikációs tevékenység


Gráfelmélet, számelmélet, rendszerelmélet, bonyolult élő (társadalmi) rendszerek strukturális modellezése és elemzése,
a kriptológia tudománytörténeti megközelítése

- Több mint 200 publikáció magyar és nemzetközi szak és tudományos népszerüsítő folyóiratokban, kötetekben

- 10 saját és 2 társszerzővel írt kötet

- több kötet szaklektora és szerkesztője

Részletes publikáció jegyzék: http://www.titoktan.hu/DenesT-publikacio-jegyzek.pdf