Vissza a FÕMENÜ oldalra!
K A P C S O L A T (elérhetõségek + DénesT. életrajz, publikációk)
Utolsó frissítés: 2024-02-23 10:01
-- NAGYÍTÁSHOZ kattints a képekre! -22. éves a www.titoktan.hu honlap! -
Honlap térkép
(a www.titoktan.hu honlap összes oldala)

T.Dénes Tamás saját, társszerzõvel írt
és szerkesztett kötetei


-- Elõkészületben (új kötetek)

-- TitokTan a médiában

-- A Globális Titok (ismertetõ)

-- Titkosítás és Szépirodalom (ismertetõ)

-- Kódtörõ ABC (ismertetõ)

-- Klasszikus RejTények (ismertetõ)

-- Újkori RejTények (ismertetõ)

-- Titkos-számítógép-történet (ismertetõ)

-- Könyv megrendelés

-- Kreativitás Rendszertan (ismertetõ)

-- Kutatásmódszertan Strukturális Alapjai (ismertetõ)

-- Társadalom Holográfia (ismertetõ)

-- A Strukturális Gondolkodás és Döntések Alapjai (ismertetõ)

-- A Humán Társadalom Elmélete (ismertetõ)

-- Gondolati Rímpárok (ismertetõ)

-- Új módszer a prímszámok elméletében

 

-- A 20. századi magyar Vezetõképzés, Vezetés- és Szervezéstudomány története (ismertetõ)

-- Kódjátszma (Alain Turing élete) (ismertetõ)

-- A Bletchley Park titkos élete (ismertetõ)

-- Elmék Harca (ismertetõ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ASZTALFIÓK

Már a MAgyar rendszerváltás korai 1990-es éveiben hanyatlani kezdett a tudomány, fõleg a társadalomtudományok iránti érdeklõdés. A politika számára elegendõ volt a primitív módszertannal végzett közvéleménykutatás. A tudományos eredmények, amelyek a társadalom törvényszerûségeinek feltárására irányulnak, a kézi vezérlésû politika közellenségeivé váltak!
Nem csoda, hogy a tudományos publikálás fórumai, a tudományos folyóiratok száma financiális okokból egyre csökkent. Sajnos ez a tendencia napjainkban is tart!
A jelentõs társadalmi, gazdasági és egyéb szakmai döntések, tudományosan megalapozatlanul, személyes politikai és gazdasági érdekeltségek, személyes kapcsolatok (ismerettségek) alapján történnek.

Eme jelenség kompenzálására támadt az ötletünk az 1990-es évek elején, Babics László szociológus kollégámmal, hogy alapítunk egy ASZTALFIÓK címû folyóiratot. Célunk az volt, hogy a tudományos kutatók (fõleg a társadalomtudomány területérõl), akiknek jobb sorsra érdemes gondolatai, kutatási eredményei, publikálási lehetõség híján az "asztalfiókban" maradtak, publikációs fórumra találjanak. … De anyagi erõforrás hiányában az ötletünk ÖTLET maradt.

Azonban nem sokkal az ezredforduló után, 2002-ben a Bagolyvár Könyvkiadónál megjelent a titkosítás kisenciklopédiájának, a TitokTan Trilógiámnak elsõ kötete. A Kiadó tulajdonosa Doubravszky György mecénásként támogatta, hogy a kötet megjelenésével egyidõben hozzuk létre a www.titoktan.hu honlapot. Ennek célja az volt, hogy a kornak megfelelõ módon hozzáférhetõvé tegye azokat a gondolatokat, információkat, "ami a TitokTan kötetekbõl kimaradt" terjedelmi korlátok miatt. A honlap sikerét mutatja, hogy 21 éve mûködik, egyre növekvõ tartalommal (elérte a 448 ezer megtekintést)!

Mivel a 2010-es évek óta a honlap az én tulajdonomban van és én gondozom, szerkesztem a tartalmát is, megvalósítottam az egykori "Asztalfiók" ötletet, és "e-világi GONDOLATOK" címmel tudományos publikációs fórumot nyitottam: e-világi gondolatok

Hasonló cél vezetett, a "Könyv-tár" oldal létrehozásánál: Könyv-tár ,
amelyben a tudománytörténet, sõt a kultúrtörténet nagy gondolkodóinak nehezen hozzáférhetõ mûveit gyûjtöttem össze (értelmezõ kommentárokkal ellátva).

T.DénesT.


Tudományos gondolatok, írások

Titokról, titkosításról, matematikáról, e-világról


-- e-világi gondolatok

-- Könyv-tár

--- Könyvek, cikkek

--- Klasszikus dokumentumok magyarul

--- Honlapok, linkek

--- Rövid könyvismertetõk, recenziók
(feltöltés alatt)

--- A magyar számítástechnika története képekben

--- Régi tárgyak, dokumentumok
az informatika és a fotózás történetébõl


-- Titkos arc-kép-tár

-- RejTettek

-- Biztonság

-- Bolyai János valódi arca

-- Titok Zenébe rejtve

-- Rejtjelfejtõ gyakorlatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ezt a sötétséget
az Országos Varázsló hozta létre.

Emberi Kiáltvány!

bloGondolatok (önagykép)


-- Emberi Kiáltvány!

-- Versek, képek e-világról …

-- Társadalmi (köz)Érzetem …

-- Óriásplakátjaim

-- Aforizmáim …

-- Kérdés? Felelet.

-- Hát … tudod … ?! (Ars Poéticám)

-- Állati rímek!

-- Akrosztichonok

-- Illem-helyes-rímek

-- ASZPARANTA


-- ESZPERENTE

-- OSZPORONTO


-- Film "idézetek"

-- apróságOK…

-- KÉPrejtvények (TDT)

Rajkin

Kellér Dezsõ

Hofi Géza

Keresés a Net-en (Google)

Keresés a www.titoktan.hu honlapon

YouTube

Google Maps

ARCHIVUM

INFORMÁCIÓ BLOKK

-- TV + Kulturális programok
-- Hírportálok
-- Térképek, Útvonal tervezés

-- Menetrendek

-- Telefonkönyvek
-- Gazdaság, üzlet
-- Kultúra, oktatás
-- Jogszabály gyûjtemények
-- Egészség
-- Idõjárás
-- Pályázat figyelõ
-- Szótárak, enciklopédiák
-- Minisztériumok
-- Kormány, közigazgatás
-- Magyar miniszterelnökök
-- Magyar állami szervek és intézmények
-- Civil szervezetek
-- Politikai pártok
-- Magyarország.hu
(elektronikus ügyintézés)
-- Wikipédia enciklopédia
-- Érdekességek
-- Viccek
-- MiMi.hu (tudástár)

Vissza a FÕMENÜ oldalra!